Algemene voorwaarden

 1. Tenzij wij een andere afspraak hebben gemaakt, is mijn basistarief €220 per uur zakelijk en €165 per uur particulier.
  • Dat tarief kan aan het begin van een kalenderjaar worden aangepast. Het actuele tarief staat dan op ons website.
  • Elk opgegeven tarief is steeds exclusief BTW en exclusief de kosten die wij voor u aan derden (zoals Rechtbank, deurwaarder, registers, enzovoorts) voorschieten.
  • In beginsel ontvang u eens per kwartaal een rekening van ons op basis van gewerkte uren. Door ons aan u voorgeschoten kosten rekenen wij meteen af.
  • Betaling ontvangen wij graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan alleen via het op de rekeningen opgegeven bankrekeningnummer.
  • Ook bij een toevoeging worden sommige kosten, zoals griffierecht, aan u doorberekend. Het kantoor behoudt zich het recht voor, een zaak niet aanhangig te maken, voordat de eigen bijdrage en een voorschot voor het te verwachten griffierecht zijn betaald.
  • Als een door ons voor u aangevraagde toevoeging niet wordt verleend, zullen wij u alsnog onze werkzaamheden in rekening brengen. In beginsel zullen wij dan een tarief van €100 in rekening brengen.

 2. In de meeste gevallen wordt een verliezende partij in de kosten veroordeeld.
  • Als de tegenpartij in de kosten is veroordeeld, proberen wij zo'n kostenveroordeling voor u te verhalen. Maar de kostenveroordeling die de Rechter uitspreekt, dekt vrijwel nooit de kosten die u werkelijk gemaakt heeft. Ook bij een gewonnen procedure zult u vrijwel steeds kosten kwijt zijn. Daar is niets aan te doen. Zo zit het systeem wettelijk in elkaar.
  • Wij proberen een goede inschatting van proceskansen te maken. Maar dat is nooit met zekerheid te voorspellen. In geval u een procedure verliest, komen de proceskosten dus juist bij de kosten die u al gemaakt heeft. Ook in een toevoegingszaak kunt u in de kosten worden veroordeeld. Die kostenveroordeling betaalt u zelf. Daar voorziet de toevoeging niet in.
  • Een zaak kan ook met een schikking eindigen. Als dat het geval is, blijven doorgaans de al door u gemaakte kosten voor uw rekening en blijven ook de kosten die de tegenpartij al heeft gemaakt, voor zijn/haar rekening.

 3. Voor de communicatie maken wij vooral gebruik van mail.
  • Als u ons mailt of schrijft, vermeldt u dan wel even ons zaaksnummer.
  • Als er belangrijke ontwikkelingen zijn, hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons.
  • Heeft u vragen, stel ze. Omdat wij overdag vaak ook andere verrichtingen hebben, heeft het de voorkeur dat u een vraag per mail voorlegt. Daarop krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord. Geef anders, als u uw advocaat niet dadelijk aan de lijn kunt krijgen, in ieder geval uw vraag of boodschap door aan de persoon die u aan de lijn heeft. Die zorgt dat uw vraag of boodschap zo snel mogelijk doorgegeven wordt.

 4. Als u klachten heeft, laat het ons dan weten.
  • Mondelinge klachten praten wij met u uit.
  • Schriftelijke klachten bespreken wij in ons kantooroverleg, waar na u een reactie ontvangt.
  • Als wij samen niet uit een geschil komen, kan elk van ons dat voorleggen (ter bemiddeling) aan de Deken van de Orde van Advocaten te Noord-Holland of (ter bindende beslissing) aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.

 5. Van documenten vraagt het kantoor doorgaans alleen een copie.
  • In bijzondere gevallen kan nodig zijn dat wij een origineel stuk nodig hebben. Dan zullen wij u dat laten weten.
  • In alle andere gevallen vragen wij een copie of maken wij een scan. Niet originele stukken worden door ons alleen electronisch bewaard. Stukken die wij inscannen krijgt u daarna van ons terug.
  • Als u ons stukken toestuurt, bij voorkeur scans per mail. Foto's die u met uw mobiele telefoon van documenten maakt, kunnen wij, vanwege de beperkte kwaliteit, doorgaans in een procedure niet overleggen.

 6. Ons kantoor aanvaardt aansprakelijkheid voor schade wegens fouten slechts voor zoveel dekking wordt verleend door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die worden gemaakt door derden die wij voor bepaalde verrichtingen moeten inschakelen.

Zaandam, januari 2018
Mr. H.W.E. Vermeer