Rechtsgebieden

Ons kantoor heeft een algemene praktijk met de nadruk op civielrecht en administratief recht, maar voor een strafzaak kunt u ook bij ons terecht.

Bijzondere aandachtsgebieden zijn ondermeer:

  • familierecht;
  • arbeidsrecht (benoeming en ontslag);
  • scheepvaart (binnenvaart: aanvaringsrecht, diefstal; reparaties);
  • verenigingsrecht;
  • vennootschapsrecht;
  • insolventie (faillissement, surséance);
  • techniek;