Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de totstandkoming van uw opdracht, over de kwaliteit van uitvoering van uw opdracht en/of over de hoogte van een rekening, dan kunt u dat steeds aan ons kenbaar maken. Als wij in overleg niet tot een oplossing komen, nemen wij uw bezwaar als klacht in behandeling.

Tenzij uw klacht al op schrift staat, stellen wij eerst samen vast wat de aard van uw klacht is en leggen dat schriftelijk vast. Daarna krijgt u binnen korte tijd, hoogstens vier weken, een voorstel tot oplossing van de klacht.

Voor de bespreking van uw bezwaar en de behandeling van de klacht brengen wij geen kosten in rekening. U mag zich door een vertrouwenspersoon laten bijstaan.

Als u niet tevreden bent met de door ons voorgestelde oplossing, kunt u uw klacht voorleggen (ter bemiddeling) aan de Deken van de Orde van Advocaten te Noord-Holland of (ter bindende beslissing) aan de Geschillencommissie Advocatuur te Den Haag.